Dr. Aurora Elena Heim

Dr. Aurora Elena Heim 27.06.1963 - 25.07.2017

Hotararea Consiliului Local 368/17.10.2017

privind conferirea post - mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Aurorei Elena Heim

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2017 - 24672/ 04.10.2017 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 24672/ 04.10.2017 al Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 24672/ 05.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin HCL nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-021777/31.08.2017, depusă de reprezentanţii Societăţii Române Alzheimer, Filiala Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

HOTARASTE
Art. unic: Se conferă post - mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Aurorei Elena Heim, pentru cei 21 de ani de activitate, dedicaţi comunităţii prin multitudinea de campanii de conştientizare asupra prevenţiei bolii Alzheimer.

Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Sunt mai multe modalități prin care puteți sprijini eforturile noastre. Ajutați-ne, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră! Alăturați-vă nouă în oricare din activități, ne bucurăm de prezentă, sprijin și de colaborare!

Centrul Memoriei a fost înființat în anul 2004, ca o activitate distinctă a societății Române Alzheimer Filiala Timișoara și a devenit un serviciu modern de diagnosticare a demențelor.

Societatea Română Alzheimer Filiala Timișoara împlinește 20 de ani de activitate. Dorim să marcăm această vârstă printr-un eveniment  umanitar la care vă invităm  să participați luni 28 martie 2016, orele 18,30

Caravana Memoriei 2016

Aici veți putea afla programul campaniilor care vor urma.
Deasemenea, puteți vedea desfăşurătorul campaniilor de testare trecute!

Eveniment:

Societatea Română Alzheimer Filiala Timișoara împlinește 20 de ani de existentă și va marca această vârstă printr-un spectacol umanitar în data de 28 martie 2016.

 

Teatrul Țache

Suntem o gașcă de freestyleri ambulanți și ambulatorii care și-au propus SĂ FIE. Atât.
Suntem suportati în toate felurile de Societatea Română Alzheimer Filiala Timișoara. De ce Alzheimer? Că suntem Țache.

Ultimele articole

Este demența Alzheimer o formă de nebunie?

Despre Demența Alzheimer, pe scurt…

Ce este boala Alzheimer (BA)?BA este o boală neurodegenerativă cu trăsături caracteristice clinice și patologice. BA face parte din marea familie a demențelor, care au ca trăsătură comună tulburări ale memoriei – în mod obișnuit este afectată înregistrarea, înmagazinarea și reproducerea informațiilor noi și apare un deficit de gândire. În mod particular, BA include prezenta […]

Simptomele Bolii Alzheimer variază de la un individ la altul.

Ce este Boala Alzheimer?

Simptomele Bolii Alzheimer variază de la un individ la altul.Boala Alzheimer este o tulburare degenerativă, care încet și progresiv distruge celulele nervoase. A fost denumită după dr.Alois Alzheimer, un neurolog german, care descrie in 1907 primele simptome precum și trăsăturile neuropatologice, cum sunt plachetele și fibrilele în interiorul creierului. Boala afectează memoria […]

O persoană suferind de demență se poate schimba într-un mod dificil de înțeles pentru anturaj.

Primele semne ale demenței…

O persoană suferind de demență se poate schimba într-un mod dificil de înțeles pentru anturaj.Fiecare persoană este unică, iar demența afectează oamenii în mod diferit – nu vor exista două persoane care să aibă aceeași evoluție. Personalitatea individului, sănătatea generală și situația socială reprezintă cei mai importanți factori care determină modul […]

Bunicul si bunica

Importanța diagnosticării precoce

Diagnosticul precoce îți permite să cauți informații, suport și tratamentDiagnosticul precoce îți permite să cauți informații, suport și tratament, la fel cum ai face pentru orice altă boală.Practic, poți face următoarele lucruri:Revizuiește-ți situația financiară;Dacă ești încă angajat, te poți gândi la o reducere a numărului de ore sau schimbarea locului de […]